Information och regler

Information

Auktionsförfarandet
Säljaren lämnar in gods. Objekten ligger till försäljning på hemsidan 2 veckor, slutdatum är angivet för varje objekt. Under denna tid kan man också se objekten på plats i lokalen. Bud kan läggas på hemsidan dygnet runt. För att lägga bud behöver man registrera sig, vilket kan göras via hemsidan.

Högsta bud som lagts vinner budgivningen. Läggs ett bud under de tio sista minuterna av budgivningstiden så förlängs tiden med två minuter. Blir du överbjuden meddelas du om detta via mail.

Budgivning
Bud kan läggas på Vår hemsida. Lägger man ett bud och omedelbart blir överbjuden beror det på att någon annan lagt ett högre bud. Ligger budet på till exempel 2000 kr och man inte kan bevaka auktionen utan lägger 10000 kr som sitt maxbud, så stegas budet automatiskt upp allteftersom andra personer lägger bud. Man kan alltså få objektet för till exempel 2500 kr även om man lagt 10000 kr som sitt maxbud. Vill man öka sitt maxbud är det bara att välja en högre summa. Då två personer lagt samma maxbud är det det först lagda budet som vinner budgivningen.

Utropspris
Utropspriset är en försiktig värdering av objektets värde. Det är således inget som styr slutpriset utan slutpriset kan hamna både över och under utropspriset. Utropspriset är heller ingen grund för reklamationer.

Reservationspris
Då mer värdefulla föremål läggs ut kan säljaren sätta ett reservationspris. Ingen extra kostnad tas för detta.

Droit de suite
Enligt paragraf (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid försäljning av konstnärligt utformade bruksföremål och konstverk (tavlor, skulpturer, grafik, keramik, silver och dylikt) fram till 70e året efter konstnärens död. Avgiften är 5% av klubbat pris och går till konstnären eller dess efterlevande. Berörda föremål är märkta på objektsidan med ”droit de suite”. Då klubbat pris ej överstiger 2200 kr utgår ingen avgift.

Tekniska problem
Då auktionen sker på internet och är beroende av dess funktion och kundens egen dator/teknik ansvarar vi icke för eventuellt missade bud eller andra problem som kan uppstå under auktionen.